Algemene ledenvergadering 2018

Algemene ledenvergadering – maandag 5 februari 20:00 uur

Op maandag 5 februari 2018 vindt de Algemene ledenvergadering van BLTC Westerhout plaats. De aanvang is om 20:00 uur in ons clubhuis.

Er staan een aantal belangrijke punten op de agenda. Denk hierbij o.a. aan het financieel jaarverslag van de penningmeester, de bestuursverkiezing (nieuwe voorzitter en penningmeester), de bestuursvisie, de financiële resultaten van 2017 en begroting van 2018.

Documenten

Agenda Algemene ledenvergadering 2018
Notulen Algemene ledenvergadering 2017
Financieel verslag van de penningmeester
Plan Jeugdtraining BLTC Westerhout 2018

Jaarverslagen

Jaarverslag bestuur
Jaarverslag STAK
Jaarverslag recreatief senioren
Jaarverslag Technische Commissie
Jaarverslag Jeugdcommissie
Jaarverslag Commissie Media & Communicatie
Jaarverslag Parkcommissie
Jaarverslag Ab Geldermans Kennemerlandtoernooi
Jaarverslag Sponsorcommissie