Schooltennis

Schooltennis op BLTC Westerhout
Al bijna 25 jaar is schooltennis een begrip op veel basisscholen. Speciaal voor scholen en de buitenschoolse opvang is door de tennisbond (KNLTB) een volledig nieuw schooltennisprogramma ontwikkeld. Met de lesmap en het materiaalpakket kan iedereen lesgeven. Ook de leerkracht die zelf nog nooit heeft getennist. En meedoen met Schooltennis is heel eenvoudig!

Hoe werkt het?
De lessen zijn uitgewerkt in een lesmap en zo geschreven dat een hele klas in een ‘gewone’ gymzaal hiermee aan de slag kan. Tijdens de gymles maken zij zo kennis met tennis. De lesmap is in 2011 in samenwerking met de stichting leerplanontwikkeling (SLO) gemaakt en is aangepast aan de huidige inzichten met betrekking tot lesgeven op basisscholen en aan de visie van de KNLTB op het gebied van lesgeven aan jonge kinderen (Tenniskids). Er zijn lessen voor groep 3/4 en 5/6. De uitbreiding van de laatste serie kan ook gebruikt worden voor leerlingen van groep 7/8.

Het materiaalpakket bestaat uit 16 rackets, 20 ballen en 20 pylonen. Dit is voor een klas van 30 kinderen. Het pakket kunt u lenen en wordt tegen een kleine vergoeding door de KNLTB gebracht en gehaald. Na afloop van het schooltennisprogramma kunnen alle kinderen een schooltennisdiploma ontvangen.

Sluit af op ons park
Helemaal leuk wordt het als de schooltennislessen worden afgesloten op een echte tennisbaan. En dat kan, want we stellen graag onze banen daarvoor ter beschikking. BLTC Westerhout is de grootste tennisvereniging in Beverwijk en heeft circa 300 jeugdleden. Onze jeugdleden leren tennissen volgens de Tenniskids methode.

Wij vinden het leuk als er meer kinderen de tennissport kunnen proberen. Daarom moedigen wij alle basisscholen aan om tijdens de gymlessen schooltennis aan te bieden aan de kinderen, met als motto: Schooltennis: Doet jullie school al mee? Afhankelijk van het enthousiasme van de scholen, organiseren wij ook graag een scholentoernooi.

Wanneer vindt het plaats?
Eind maart / begin april organiseren wij een Open Tennisdag om nieuwe leden te werven. Wij streven er naar om het schooltennis vlak voor dat moment plaats te laten vinden.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over schooltennis en de mogelijk om de lessen af te sluiten op de tennisbaan van BLTC Westerhout, dan kunt u contact opnemen met onze Jeugdcommissie. Het e-mailadres vindt u op de contactpagina

Kijk ook op:
www.bltcwesterhout.nl
www.knltbschooltennis.nl

Doet u mee?
Als uw school mee wil doen met schooltennis en de laatste les wil afsluiten op ons tennispark, dan kunt u zich aanmelden via het algemene e-mailadres dat op de contactpagina te vinden is.