16 november 2021: belangrijke mededelingen van het bestuur

16 november 2021: belangrijke mededelingen van het bestuur

Via deze weg wenst het bestuur je graag op de hoogte te brengen van het volgende:

– dat in verband met de nieuw afgekondigde Corona-maatregelen het clubhuis ’s avonds niet meer open zal zijn.

– dat op de doordeweekse avonden vooralsnog gewoon de verlichting aanblijft, met uitzondering van de vrijdagavond. Het blijft dus gewoon mogelijk om gebruik te blijven maken van de tennisbanen. Uiteraard dient er een reservering gemaakt te worden via de Clubapp.

– dat met het oog op het sluiten van het clubhuis besloten is om de Donderdagavondcompetitie te stoppen. Wel is het bestuur bezig om te onderzoeken of het eindejaarstoernooi en/of andere activiteiten nog doorgang kunnen vinden. Hier zal op termijn verdere communicatie over volgen.

– tot slot, er is besloten met het oog op het veiligheid van/op het park om de in-/toegang van de Duinwijklaan af te sluiten, behoudens gedurende de tijdstippen dat de jeugdlessen plaatsvinden.

Het bestuur