Historie van BLTC Westerhout

De officiële opening van Tennispark Duinwijck op 2 september 1928 werd verricht door Mevrouw Van Hattum-Dekker. Zij was de echtgenote van de stichter van M.J. Van Hattum’s Havenwerken, opgericht in 1831 en vanaf 1890 gevestigd in een kantoorpand aan de Velserweg nr.10 waarin een aantal jaar geleden nog een wokrestaurant gevestigd was. Mevrouw Van Hattum-Dekker kocht op 27 mei 1925 van de gemeente Beverwijk de buitenplaats Scheijbeeck en woonde daar van 1925 tot haar overlijden in 1945. Na het overlijden van Mevrouw Van Hattum-Dekker werd dochter Pauline eigenaresse van Huize Scheijbeeck en verhuurde vanaf 31 mei 1946 het pand aan de gemeente Beverwijk.

Oprichting Tennispark Duinwijck

In 1928 besloot een aantal notabelen in Beverwijk tot de oprichting van een N.V. met als doel het stichten van het Tennispark Duinwijck. Er werden aandelen uitgegeven ter waarde van tien gulden. Het Tennispark Duinwijck (de naam was vernoemd naar Huize Duinwijck) had twee banen met namen als de Bosbaan (nu baan 1) en de Vijverbaan die was gelegen aan een op het park aanwezige vijver (nu baan 3). Bij beide tennisbanen was een “rond prieel” aanwezig waar de toeschouwers onder het genot een kopje thee konden genieten van het tennisspel. De prieeltjes waren tevens de opbergruimte voor de baanmaterialen. Ze zijn jammergenoeg door brand vernietigd. In de jaren vijftig werd het banencomplex uitgebreid met drie banen waarvan de ondergrond in erfpacht was van de gemeente. De ondergrond van de Bosbaan en Vijverbaan was wel in eigendom van de N.V. Het park werd in die periode beheerd door de heer Langeveld. Vanuit een kleine kiosk werden consumpties verkocht en deze ruimte werd tevens gebruikt voor de opslag van tennisballen. Door omwonende kinderen werden de overgeslagen ballen teruggebracht waarna zij werden beloond met een pakje kauwgom van het merk “Weigley”.

Mauk Smit wordt parkbeheerder

In 1962 werd Mauk Smit als beheerder van het Tennispark Duinwijck aangesteld door de toenmalige directeur van de N.V. Mij. Tot Exploitatie van Tennisbanen, de Heer Theo Reijnders Jr. Vanaf dit moment kwam er meer leven in de brouwerij op het tennispark. In opdracht van de gemeente werd een klein clubgebouw gebouwd en verhuurd aan de vereniging. In de winterperiode zette Mauk Smit met behulp van Opa de Lugt (groundsman) als er vorst werd verwacht de banen ’s nachts onder water om het tennispark om te toveren tot een ijsbaan. Jong en oud bonden de schaatsen onder en na afloop genoot men in het clubgebouw van de warme snert met kluif. In 1978 werd door het toenmalige bestuur van BLTC Westerhout het initiatief genomen om de N.V. over te nemen en werd de tennisvereniging de grootaandeelhouder van het Tennispark Duinwijck. Tegelijkertijd werd de Stichting Administratiekantoor (STAK) Tennispark Duinwijck opgericht en de bestuursleden hiervan werden door het bestuur van BLTC Westerhout benoemd. De doelstellingen werden opgesteld en dat hield in dat de stichting met de exploitatie, onderhoud van het banencomplex en clubgebouw werd belast en tevens als schakel ging fungeren tussen de BV en de tennisvereniging.

Renovatie van het banencomplex

Toen de noodzaak zich voordeed om tot uitbreiding van het clubgebouw te komen is dit door STAK van de gemeente gekocht. De bouwkundige staat was door het achterstallig onderhoud niet best te noemen en dat gold ook voor het banencomplex. Het banencomplex werd als eerste aangepakt en Westerhout beschikte daarna over 9 tennisbanen. Er werd verder een automatische sproei-installatie en een tribune aangelegd en enkele jaren daarna werden een drietal banen voorzien van een verlichtingsinstallatie. De volgende stap was de renovatie en uitbreiding van het clubgebouw dat door een Beverwijks aannemersbedrijf met behulp van de parkbeheerder en vrijwilligers werd gedaan.

Een nieuwe parkbeheerder: Frank Janssen

In 1992 ging parkbeheerder Mauk Smit met pensioen. Frank Janssen werd door het STAK als parkbeheerder aangesteld. Frank was geen onbekende op de vereniging omdat hij al jaren actief was als competitiespeler. In 1995 werd door de gemeente een vergunning verleend om baanverlichting te plaatsen op de vier banen die gelegen zijn achter de Duinwijklaan. Op twee banen na is het tennispark nu van baanverlichting voorzien. De ondergrond van de banen die nog in erfpacht van de gemeente waren kon worden aangekocht.

Nieuwbouw en alweer renovatie

In 2002 worden er grote renovatieplannen gesmeed maar die door een gebrek aan financiële middelen niet in zijn geheel konden worden uitgevoerd. Door het bestuur van de vereniging en de STAK werd met behulp van de parkonderhoudcommissie een renovatieplan opgesteld. Deze werd vervolgens voor zover de financiën het toelieten in delen uitgevoerd. Als eerste werd in 2004 het clubgebouw en de keuken onder handen genomen in verband met de huidige wettelijke eisen (Wet Keuringsdienst van Waren). Vervolgens werd de renovatie van de kleedkamers, de toiletten en de doucheruimten uitgevoerd. De uitbreiding van het terras was de volgende stap. Daarnaast heeft het kantinegedeelte van het clubgebouw een metamorfose ondergaan, de plafonds zijn vernieuwd en bestuurskamer is opnieuw ingericht. In 2011 is het wederom tijd voor vernieuwing. De achterkant van het clubhuis, aan de kant van de nieuwbouw aan de Duinwijklaan, wordt geïsoleerd door Aannemersbedrijf Aad Verhagen. Dit is de eerste stap naar een behaaglijker clubhuis dat ook gebruikt kan worden in de winter. De volgende stap is het vervangen van de kozijnen voor kunststof exemplaren in combinatie met het plaatsen van nieuwe radiatoren door Sanigas. Ook aan het uiterlijk van de club wordt gewerkt in de vorm van een nieuw logo, dat wordt ontworpen door Leen van de Noort. Het toegangsbord aan Zeestraat wordt vervangen, evenals de vlaggen op het park. Zoals je ziet is BLTC Westerhout een vereniging die in beweging is!

Word nu lid bij BLTC Westerhout!

Klik om naar het online inschrijfformulier te gaan!