Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen lidmaatschap BLTC Westerhout

Hoewel wij dat natuurlijk bijzonder jammer vinden, begrijpen wij dat er altijd leden zullen zijn die, om wat voor reden dan ook, hun lidmaatschap willen opzeggen. Als vereniging horen wij graag wat voor jou de reden is om op te zeggen, zodat wij indien nodig extra aandacht aan bepaalde zaken kunnen geven. Een telefoontje of briefje aan een van de bestuursleden stellen wij daarom zeer op prijs.

Iedereen die met ingang van het volgende seizoen zijn of haar lidmaatschap wil opzeggen, moet dat doorgeven voor 1 november van het voorgaande jaar. Opzeggingen die na 1 november binnenkomen, zullen niet meer met ingang van het komende seizoen (ingaande 1 april) kunnen ingaan, maar pas het jaar ná het eerstvolgende seizoen. Leden die na 1 november hebben opgezegd, moeten hun volledige contributie voor het nieuwe seizoen voldoen. Er zal geen geld worden teruggegeven of in mindering worden gebracht.

Wil je tussentijd opzeggen in verband met fysieke problemen of een verhuizing dat kan je schriftelijk een verzoek indienen de secretaris. Het bestuur zal het verzoek vervolgens beoordelen en wellicht honoreren.

Opzegging lidmaatschap als senior/junior

4 + 3 = ?