Maandag 20 maart Algemene ledenvergadering

Maandag 20 maart Algemene ledenvergadering

Op maandag 20 maart 2023 vindt onze Algemene ledenvergadering plaats.

Locatie: ons clubhuis
Aanvang: 20:00 uur

Er staan diverse belangrijke punten op de rol. Denk hierbij aan:

– Bestuursverkiezing
– Financieel verslag van de penningmeester
– Begroting 2023 en resultaat 2022
– Terugblik op 2022
– Uitslag ledenenquête
– En nog veel meer…

De agenda, notulen en jaarverslagen worden op korte termijn gepubliceerd.