Nieuws uit de bestuurskamer augustus

Nieuws uit de bestuurskamer augustus

Terugblik seizoen 2019

Nu het seizoen even stil ligt kunnen we van de gelegenheid gebruik maken om terug te kijken op de eerste maanden van het seizoen; een geslaagde voorjaarscompetitie, druk bezochte voorjaarstrainingen, de clubladder is geïntroduceerd en natuurlijk eind juni ons visitekaartje, het Kennemerlandtoernooi.

Bij het Kennemerlandtoernooi wil ik iets langer stilstaan. Als voorzitter kijk ik terug op een geslaagde week; de weergoden waren ons goed gezind, het park lag er door de inzet van de parkonderhoudcommissie goed bij, familie Janssen zorgde ervoor dat alles achter de bar op rolletjes verliep en 315 spelers hebben deelgenomen aan het toernooi. Speciale dank gaat uit naar de leden van de toernooicommissie; Nel, Patricia, Ingrid, Susan, Fleur, Fleur en Terry. Ze staan aan de basis van dit succes, mede door hun jarenlange inzet is het Kennemerlandtoernooi een begrip in de regio en een toernooi waren tennisspelers graag aan meedoen. Als voorzitter hoop ik alleen maar dat ze het nog vele jaren met plezier blijven organiseren. Zie voor foto’s de facebookpagina van het toernooi.

Vooruitblik seizoen 2019

Met de eerste seizoenshelft achter de rug gaan we ons nu focussen op de activiteiten gedurende het najaar. De eerste activiteit op de kalender zijn de clubkampioenschappen. Onder leiding van Glenn Knoester worden de clubkampioenschappen weer georganiseerd van zaterdag 17 augustus tot en met zondag 25 augustus. Hierbij dan ook gelijk het verzoek om je in te schrijven voor dit gezellige evenement.

Na de clubkampioenschappen wordt er gestart met de najaarscompetitie. Met trots kan ik vertellen dat het aantal teams ten opzichte van vorig jaar gegroeid is van twaalf teams naar veertien teams! Een uitzonderlijk goed resultaat voor een gravelvereniging.

Verder zal er ook gedurende het najaar enthousiast getraind gaan worden. Vanaf maandag 9 september zal er gestart worden met de trainingen. De najaarstrainingen bestaan uit zes lessen op de maandag, dinsdag of woensdag. De inschrijving is geopend en met ruim 40 aanmeldingen tot nog toe is de animo weer groots te noemen.

Als laatste wil ik jullie nog wijzen op de volgende twee apps;

Clubladder

Op het moment doen er dertig spelers mee aan de clubladder. Een mooi aantal voor een nieuwe activiteit maar we zien graag als vereniging dat het aantal deelnemers verder stijgt zodat de concurrentie op de ladder toeneemt. Inschrijven werkt eenvoudig via de app van clubladder. Voor meer informatie zie onze website.

KNLTB Clubapp

Er is het verleden veel aandacht geweest via de mailing voor de KNLTB Clubapp. Echter gebruikt nog niet elk lid deze app en dat is zonde! Een paar voorbeelden waarvoor de app gebruikt kan worden; clubagenda kan worden opgezocht, een tennisbaan kan worden gereserveerd voor vrijspelen en competitie-uitslagen kan worden ingevoerd. Heb je de app nog niet? Zie onze website voor meer info.

 Voorbereiding seizoen 2020

Ondanks dat het seizoen 2019 nog niet is afgelopen kijken wij al voorzichtig naar het volgende seizoen. Voor verenigingszaken als werving van vrijwilligers, opvang van nieuwe leden en vaststellen activiteitenkalender is het belangrijk dat we hier vroeg mee beginnen. Verder heb ik als voorzitter gegevens opgevraagd bij de KNLTB over specifiek onze vereniging. Deze gegevens laten de toernooi -en competitiedeelname en de uit- en instroompercentages van onze leden zien. Deze gegevens maakt inzichtelijk hoe we als vereniging presteren, wat doen we goed en wat kan beter? Op basis hiervan kunnen we verenigingsactiviteiten bijschaven en bijsturen. Voor meer info over deze gegevens zie volgende link.