Samenvatting Algemene ledenvergadering 2021

Samenvatting Algemene ledenvergadering 2021

Beste Westerhouter,

Op 25 januari 2021 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats met 29 aanwezigen. Uiteraard in digitale vorm. Hieronder lees je de door onze secretaris Richard van Hardeveld gemaakte samenvatting:

Terugblik 2020

Natuurlijk was 2020 een bijzonder jaar en kon er veel niet of slechts half doorgaan. Denk onder andere aan de voorjaarscompetitie, het Kennemerlandtoernooi of het Ouder-kindtoernooi. Maar ondanks corona kunnen we gelukkig toch terugkijken op een goed tennisseizoen. Er waren leuke en succesvolle activiteiten zoals Gravel del Sol, Laddercompetitie of de Dubbelcompetitie. Ook veel trainingen konden gewoon gegeven worden.

Het bestuur viel in 2020 het volgende op. Ten eerste het gebruik van de Clubapp. Omdat gedurende het seizoen vooraf reserveren een must was om te kunnen tennissen, is de app volledig ingeburgerd bij de leden. Daarnaast is er tijdens de coronatijd veel vrijgespeeld. Er is dus binnen Westerhout veel tennisenthousiasme. Als laatste heeft corona de tennissport een impuls gegeven. Tennis kun je immers goed coronaproof spelen.

Twee nieuwe bestuursleden

De ALV stond in het teken van de bestuurswisseling met Karlijn Vlasblom als nieuwe voorzitter en Ellen Oosterwal als nieuw bestuurslid voor de jeugd. Beiden hebben er heel veel zin in! Martijn Spindelaar (voorzitter) en Pim Schram (bestuurslid) traden beiden af. Veel dank voor hun inzet, want er is veel werk verzet. Voor de nieuwkomers en aftreders was er mooi boeket met bloemen. Reglementair traden Tom Weel (penningmeester) en Jan Pronk (bestuurslid media en communicatie) af en zij werden direct voor de tweede respectievelijk derde termijn benoemd.

Twee vacatures in bestuur

Helaas konden er nog geen secretaris en bestuurslid recreatief senioren worden benoemd. Dat betekent dat er nog steeds twee vacatures in het bestuur zijn. Dat is bijzonder vervelend omdat het bestuur op deze manier niet op volle sterkte is. Meld je aan als je mee wilt helpen!

Contributie blijft ongewijzigd

Daarnaast werd het financiële jaarverslag gepresenteerd. Penningmeester Tom Weel kon opnieuw een  kleine winst laten zien. Daarna presenteerde hij de begroting voor 2021. De contributie blijft ongewijzigd. De financiële stukken zijn door de Kascontrolecommissie gecontroleerd en door de ledenvergadering goedgekeurd. Kees van der Laan bracht namens de Kascontrolecommissie verslag uit.

Verhogen saamhorigheid

Het bestuur presenteerde vier belangrijke doelstellingen voor 2021. Dit zijn het verhogen van de kwaliteit, het versterken van het gemeenschapsgevoel, Westerhout meer naar buiten promoten en het aantrekken van meer vrijwilligers. Aan de leden werd gevraagd om input waar het bestuur vooral aandacht aan moet besteden. Er werden verschillende punten aangedragen: over meer pr naar buiten, aantrekken jeugd, horeca en visievorming. Maar één onderwerp werd het meest genoemd: het vergroten van de saamhorigheid (soms als clubgevoel verwoord). Dank voor het meedenken. Het bestuur gaat met de punten aan de slag!

Het bestuur