Seniorleden mogen weer tennissen vanaf 11 mei – LEES DEZE INFORMATIE

Seniorleden mogen weer tennissen vanaf 11 mei – LEES DEZE INFORMATIE

Beste leden,

Het grote moment is daar! Het doet ons veel plezier om te kunnen mededelen dat met ingang van maandag 11 mei alle leden, ook de seniorleden, weer welkom zijn op ons tennispark.

Om ervoor te zorgen dat iedereen straks veilig kan tennissen willen we, maar moeten we ook aan verschillende richtlijnen voldoen. Het verzoek aan iedereen die graag deze weken wil tennissen om dan ook op de hoogte te zijn van deze richtlijnen. Het is ondoenlijk om in één mail alle richtlijnen te verwoorden. Zie bijlage voor een globaal overzicht van onze richtlijnen.

–> Klik hier om de richtlijnen te bekijken.

Hieronder een opsomming van de (belangrijkste) getroffen maatregelen en wat deze maatregelen voor jou betekenen;

Algemene regels;

 1. Houd altijd 1,5 meter afstand;
 2. Volg de algemene hygiëneregels van het RIVM;
 3. Volg de aanwijzingen van de Coronavrijwilliger en trainers altijd op;
 4. Je bent bij de vereniging uitsluitend welkom indien het bekend is bij de vereniging dat je komt. Dit betekent concreet dat je een baan via de clubapp hebt gereserveerd of dat je staat ingedeeld voor een tennisles;
 5. Je komt op de afgesproken tijd aan op het park, maximaal tien minuten van te voren;
 6. Na het tennissen verlaat je direct het park;
 7. Het clubhuis is gesloten en het toilet kan ook niet gebruikt worden;
 8. Materiaal dient zo min mogelijk met elkaar gedeeld te worden, om deze reden zijn de sleepnetten niet aanwezig op de baan met als gevolg dat je op ongeslepen banen speelt;
 9. Er kan niet op het park met de auto geparkeerd worden, deze ruimte is nodig om fietsen op voldoende afstand van elkaar te parkeren;
 10. Wellicht het belangrijkste punt, gebruik het gezonde verstand.

Coronavrijwilligersteam
Op het moment dat er getennist wordt dient er een Coronavrijwilliger namens de vereniging aanwezig te zijn. Deze Coronavrijwilliger dient als ‘gastheer’ tijdens de ochtend (van 10:00 tot 12:00) en avond (van 19:00 tot 22:00) en ziet er op toe dat de gecommuniceerde richtlijnen worden nageleefd.

Zonder Coronavrijwilligers kan er niet getennist worden. Bij dezen dan ook direct het vriendelijke verzoek om je aan te melden om één of meerdere dagdelen de vereniging hierbij te helpen. Aanmelden kan via info@bltcwesterhout.nl en graag het volgende in de mail aangeven;

 • Welke weekdagen ben je beschikbaar;
 • Betreft dat de ochtend of de avond;
 • Hoeveel dagdelen in totaal ben je beschikbaar.

Tennislessen
Jeugd
De wijze waarop de jeugdlessen nu zijn georganiseerd blijft ongewijzigd.

Senioren
De technische commissie is druk in de weer om de lessen voor de senioren te organiseren. Het doel is om met ingang van maandag 18 mei te starten met de lessen, hierover volgt nog bericht.

Vrijspelen
Jeugd
De jeugdcommissie is op het moment bezig met het organiseren voor vrijspeelmomenten voor de jeugd. Hierover volgt nog bericht.

Senioren
Vrijspelen voor senioren is alleen doordeweeks mogelijk in de ochtend van 10:00 tot 12:00 en in de avond van 19:00 tot 22:00. Dubbelspelen zijn vooralsnog niet toegestaan. Reserveren via de Clubapp is altijd verplicht. Aangezien het clubhuis dicht is hoeft jouw reservering niet op het park via het afhangbord bevestigd te worden.

Om het aantal bewegingen op het park te minimaliseren kan er uitsluitend afgehangen worden voor een tijdsperiode van één uur. Het is niet mogelijk om meerdere reserveringen te plaatsen voor één dag. Maximaal twee reserveringen per week zijn toegestaan. Alle bestaande reserveringen zijn verwijderd.

Routing
Er wordt op het park gebruik gemaakt van een routing. Drie aandachtspunten;

 1. Het park betreden via de poort aan de Zeestraat;
 2. Het park verlaten via de poort aan de Duinwijklaan;
 3. Zorg dat je op de hoogte bent van de looproutes op het park

–> Klik hier om de routing te bekijken.

Bij eventuele onduidelijkheden kan er contact opgenomen worden met info@bltcwesterhout.nl.

Wij hebben ongelooflijk veel zin in komende periode, wij hopen en verwachten dat als iedereen zich aan de richtlijnen houdt dat wij weer met veel plezier op de baan kunnen staan.

Tot snel op ons tennispark!

Namens het bestuur,

Martijn Spindelaar
Voorzitter BLTC Westerhout