Bestuurslid Recreatief Tennis

Informatie

Zie hieronder een beknopte omschrijving van de algemene taken als bestuurslid van B.L.T.C.
Westerhout:

 • deelname aan bestuursvergaderingen
 • bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan
 • overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn
 • het bestuur sluit zelfstandig of na goedkeuring van de ALV arbeidsovereenkomsten af en zegt
  ze op
 • het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de betaalde krachten
  en voor het voeren van functioneringsgesprekken
 • is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, in nauw overleg met de
  Commissie media & communicatie
 • zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden
 • begeleidt nieuwe bestuursleden
 • laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen
 • luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid
 • onderhoudt contacten met (de co√∂rdinator Verenigingen van) de KNLTB en met collega
  functionarissen van andere verenigingen

 

Bestuurslid Recreatief Tennis

 • Draagt zorg voor gezelligheid op de tennisvereniging en onderlinge verbondenheid tussen de
  leden (zorgt er voor dat leden zich thuis voelen op de tennisvereniging).
 • Is uiteindelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de recreatieve toernooien
  (Openingstoernooi, Gravel Del Sol, Kouwejattentoernooi en de clubkampioenschappen).
 • Onderhoudt de relatie met de uitbater van het clubhuis (Primos).
 • Verantwoordelijk voor de organisatie van de vrijwilligersavond.
 • Bedenkt ook activiteiten buiten de tennisbaan ter vergroting van het clubgevoel.
 • Zet zich in voor een zo groot mogelijke deelname aan de prestatieve toernooien

 

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaande vacature, schroom
dan niet om contact op te nemen met Casper Spindelaar, te bereiken op c.spindelaar@gmail.com of
0621149922.

Is dit als iets voor jou?

Meld je nu aan via de contactformulier!