Vicevoorzitter

Informatie

Zie hieronder een beknopte omschrijving van de algemene taken als bestuurslid van B.L.T.C.
Westerhout:

 • deelname aan bestuursvergaderingen
 • bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan
 • overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn
 • het bestuur sluit zelfstandig of na goedkeuring van de ALV arbeidsovereenkomsten af en zegt
  ze op
 • het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de betaalde krachten
  en voor het voeren van functioneringsgesprekken
 • is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, in nauw overleg met de
  Commissie media & communicatie
 • zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden
 • begeleidt nieuwe bestuursleden
 • laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen
 • luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid
 • onderhoudt contacten met (de coördinator Verenigingen van) de KNLTB en met collega
  functionarissen van andere verenigingen

 

Vicevoorzitter

Is samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging
en daarmee medeverantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Onderhouden relatie STAK en STAK-vergaderingen bijwonen.
 • Mede-aanspreekpunt voor de horecapartner.
 • Mede-aanspreekpunt voor de tennisschool.
 • Aanspreekpunt voor de groundsman.
 • Gezicht naar de leden toe waarbij je in principe de meeste toernooien en/of competities moet
  bijwonen en geacht wordt bij de prijsuitreiking de commissies te bedanken.
 • Verantwoordelijk dat ieder bestuurslid zijn of haar taken goed uitvoert en ook in staat gesteld
  wordt zijn of haar taken goed uit te voeren.
 • Vrijwilligerswerving.
 • Werving nieuwe leden (inclusief communicatie en coördinatie van de inlooptrainingen.

De vicevoorzitter ondersteunt de voorzitter waar nodig waarbij de taken in overleg verdeeld worden
(flexibel in te vullen).

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaande vacature, schroom
dan niet om contact op te nemen met Casper Spindelaar, te bereiken op c.spindelaar@gmail.com of
0621149922.

Is dit als iets voor jou?

Meld je nu aan via de contactformulier!