Voorzitter Activiteitencommissie / Commissie Recreatief Senioren

Hoofdtaak

Verantwoordelijk voor de recreatieve activiteiten en draagt zorg voor werving, opvangen en behoud van nieuwe leden. Je…:

 • leidt de Activiteitencommissie;
 • vertegenwoordigt de Activiteitencommissie bij het verenigingsbestuur;
 • is verantwoordelijk voor het opstellen van een beleidsplan voor de recreatieve speler dat aansluit bij het algemeen verenigingsbeleidsplan en voor de implementatie daarvan;
 • coördineert en evalueert het algeheel recreatieve beleid;
 • maakt een jaarplanning;
 • bewaakt het budget;
 • zit vergaderingen Activiteitencommissie voor;
 • geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan
  de commissieleden;
 • communiceert en promoot (KNLTB) activiteiten, cursussen en thema-avonden binnen de
  vereniging;
 • brengt de verschillende doelgroepen in beeld en onderzoekt welke behoeften deze doelgroepen
  hebben;
 • zorgt voor diverse activiteiten ten behoeve van alle doelgroepen binnen de vereniging
 • organiseert de najaarsactiviteiten;
 • zorgt samen met de JC voor de actieve werving van nieuw leden via publieksacties;
 • zorgt voor het de opvang van uw nieuwe leden en tracht door deze leden minimaal drie jaar te volgen;
 • onder auspiciën van de Activiteitencommissie worden Clubkampioenschappen senioren georganiseerd;
 • organiseert en evalueert de activiteiten;
 • stelt draaiboeken en evaluaties op van activiteiten en doet hiervan verslag;
 • organiseert clinics;
 • doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de
  verenigingssecretaris;
 • levert nieuwsberichten aan de Commissie media & communicatie ten behoeve van verspreiding
  onder de leden;
 • coördineert de taakverdeling binnen de commissie;
 • zoekt opvolgers voor aftredende commissieleden

Kerncompetenties

 • Creatief
 • Enthousiast
 • Werken in teamverband
 • Planmatig werken
 • Kan zich verplaatsen in specifieke doelgroepen
 • Organisatorische vaardigheden
 • Coördineren
 • Delegeren

Is dit als iets voor jou?

Meld je nu aan via de contactformulier!