Tennisles senioren 2020 – Dit zijn de mogelijkheden

Beste Westerhouter,

De mogelijkheden voor tennisles voor senioren in 2020 zijn bekend. Je kunt kiezen voor Individuele training op niveau (€80,- per persoon voor 12 lessen) of Tennisles voor competitieteams (€550,- per team voor 12 lessen).

Groepstraining op niveau

  • 12 keer tennisles van 60 minuten
  • Periode maart t/m juni 2020
  • Trainen met spelers van jouw niveau
  • Slechts €80,- per persoon

Klik hier voor meer informatie over Groepstraining op niveau.

Tennisles voor Competitieteams

De opzet van deze vorm van tennisles is hetzelfde als hierboven, met enig verschil dat je samen met jouw teamgenoten traint. De kosten bedragen €550,- per team. Deze vorm van tennistraining is geschikt voor teams van 2 t/m 8 personen.

Klik hier voor meer informatie over Tennisles voor competitieteams.

Kort verslag van de Algemene ledenvergadering van 27 januari 2020

Westerhout kijkt terug op een succesvol 2019

Op 27 januari 2020 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats met 27 aanwezigen. Een geringe opkomst ten opzichte van voorgaande jaren.

We kunnen terugkijken op een succesvol jaar. Meer competitieteams, meer trainingen en meer deelnemers bij toernooien. Ook het vorig jaar geïntroduceerde ‘alles-in-één’ tennis is goed ontvangen. Prima resultaten dus. Ondanks alle inspanningen blijft het ledenaantal echter achter. Daarom zetten we in 2020 opnieuw in op schooltennis om tennis bij Westerhout te promoten. Daarbij kunnen we de hulp van alle leden gebruiken.

Er werden enkele tekstuele aanpassing in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Daarnaast werd het financiële jaarverslag gepresenteerd. Penningmeester Tom Weel kon opnieuw een  kleine winst laten zien. Daarna presenteerde hij de begroting voor 2020. Tom liet zien dat een verhoging van de contributie noodzakelijk is om de begroting sluitend te houden. De contributie voor senioren wordt € 159,-.  Vrijwel unaniem werd het voorstel vastgesteld.

De financiële stukken zijn door de Kascontrolecommissie gecontroleerd en door de ledenvergadering goedgekeurd. Wim Drankier bracht namens de Kascontrolecommissie verslag uit.

Helaas kon er geen nieuwe secretaris worden benoemd. Omdat er nog geen opvolger is, blijft Richard van Hardeveld nog even aan als ad-interim. Word jij onze nieuwe secretaris?

Tussendoor werden vanuit de zaal verschillende vragen gesteld die door het bestuur zijn beantwoord.