Documentatie Algemene ledenvergadering 2019

Documentatie Algemene ledenvergadering 2019

Algemene ledenvergadering – maandag 28 januari 2019

Op maandag 28 januari 2019 vindt de Algemene ledenvergadering van BLTC Westerhout plaats. De aanvang is om 20:00 uur in ons clubhuis.

Er staan belangrijke punten op de agenda. Denk hierbij o.a. aan de bestuursverkiezing, de uitslag van de ledenenquête, het Jeugdbeleid “Alles-in-1”, de financiële resultaten van 2018 en begroting van 2019.

Documenten

Agenda Algemene ledenvergadering 2019
Notulen Algemene ledenvergadering 2018
Jaarverslag van de penningmeester
Resultaten enquête zonder open vragen

Jeugd

Jeugdbeleid (Alles-in-1) en lidmaatschappen
Flyer Alles-in-1 KNLTB

Jaarverslagen

Jaarverslag bestuur
Jaarverslag STAK
Jaarverslag Technische Commissie
Jaarverslag Jeugdcommissie
Jaarverslag Commissie Media & Communicatie
Jaarverslag Parkcommissie
Jaarverslag Ab Geldermans Kennemerlandtoernooi