Nieuws uit de bestuurskamer februari

Nieuws uit de bestuurskamer februari

Wat is ‘nieuws uit de bestuurskamer’?

Is een onregelmatig verschijnend nieuwsblad waarin verengingszaken worden besproken. Het doel van het nieuwsblad is om jullie meer te betrekken bij de vereniging. Het idee is dat deze updates bijdragen aan meer binding tussen lid en vereniging. Verder proberen we het aantal nieuwsberichten te bundelen om het e-mailverkeer tussen vereniging en lid te beperken.

Bestuur 2019

Voordat ik de updates met jullie deel wil ik graag het bestuur van 2019 eerst voorstellen. Het bestuur bestaat dit jaar uit de volgende personen; Martijn Spindelaar (voorzitter), Tom Weel (penningmeester), Jan Pronk (voorzitter communicatie), Casper Spindelaar (voorzitter TC) en Pim Schram (voorzitter jeugdcommissie). De laatst genoemde loopt al even met ons mee maar is sinds de ALV van maandag 28 januari officieel gekozen tot voorzitter jeugd. Verder blijft Richard van Hardeveld aan als secretaris op interim-basis tot we een waardige opvolger voor hem hebben gevonden.

Samenvatting ALV 28 januari 2019

Op 28 januari 2019 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats met 31 aanwezigen. Tijdens de vergadering lichtte het bestuur het gevoerde en te voeren beleid toe.

Belangrijkste punt was het nieuwe jeugdbeleid. Met ‘alles-in-1’ kiest Westerhout voor een sterke verbetering van het jeugdtennis. Er zal meer getraind worden en jeugdleden gaan meer wedstrijden competitie spelen. Ook wordt de Vrijdagmiddagcup vanaf heden professioneel begeleid door een clubtrainer en is de contributie inclusief deelname aan onze Clubkampioenschappen.

Er zijn twee varianten. Het Grand Slam-pakket omvat 2 trainingen per week in de zomer (18 lesweken) en 1 training in de tennishal in de winter (16 lesweken). De andere variant is het Masterpakket met 1 training per week. Voor leden die dat niet willen is er nog een kaal-pakket waarmee alleen vrij getennist kan worden. Klik hier voor meer informatie over de verschillende pakketten.

Tweede belangrijke punt was de speelduur bij dubbelspel. Vanaf dit seizoen mag je met z’n vieren 60 minuten de baan op. Daarnaast werd het financiële jaarverslag gepresenteerd. Penningmeester Tom Weel kon een kleine winst laten zien. Daarnaast presenteerde hij de begroting voor 2019. Zowel de contributie als de competitiebijdragen zijn gelijk gebleven. De financiële stukken zijn door de Kascontrolecommissie gecontroleerd en door de ledenvergadering goedgekeurd. Rienus Nieboer bracht namens de Kascontrolecommissie verslag uit,

Voorzitter Martijn Spindelaar presenteerde de uitkomst van de ledenenquête. Goed te zien dat leden over het algemeen heel tevreden zijn. Met de kritiekpunten gaat het bestuur aan het werk. Daarover binnenkort meer.

Veel dank voor Anne-Marie van Ingen. Zij trad af als voorzitter jeugdcommissie en is opgevolgd door Pim Schram. Casper Spindelaar werd opnieuw benoemd voor de Technische Commissie. Ook veel dank voor Richard van Hardeveld. Na 9 jaar trad hij af als secretaris. Dat moet op basis van de reglementen. Omdat er nog geen opvolger is, blijft hij nog even aan als ad-interim. Word jij onze nieuwe secretaris?

Tussendoor werden vanuit de zaal verschillende vragen gesteld die door het bestuur zijn beantwoord.

Voorbereidingen nieuwe seizoen

Hoewel veel van onze leden op het moment niet aan tennis denken wordt er achter de schermen druk gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Enkele voorbereidingen wil ik graag toelichten;

Inventariseren en opstellen vacatures

Zoals vaker gezegd valt en staat de kwaliteit van onze vereniging met de kwaliteit van ons vrijwilligersbestand. Hierbij is het van belang dat de commissies bemand worden door de juiste personen én genoeg personen. We zijn gelukkig nog steeds in staat om veel plekken binnen onze vereniging te bemannen, echter betekent het niet dat we geen openstaande posities hebben. De vacatures worden nu opengesteld en op korte termijn met jullie gedeeld.

Nu ik jullie toch spreek, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om jullie te vragen de vereniging te helpen bij het invullen van deze openstaande posities. Het verzoek is om goed om je heen te kijken binnen je vriendengroep of competitieteam, wellicht zit daar iemand tussen die graag één van onze vacatures invult?

Invoeren jeugdplan

Tijdens de ALV is het nieuwe jeugdplan gepresenteerd. Het nieuwe plan is gebaseerd op het door de KNTLB ontwikkelde concept ‘alles-in-één tennis’, voor meer achtergrondinfo klik hier. In het kort heeft het plan als doel om onze jeugdleden vaker wedstrijdjes te laten spelen zodat ze zich sneller ontwikkelen en tennis daardoor ook leuker gaan vinden. Jeugdleden kunnen kiezen uit twee pakketten; het masterpakket en het grandslampakket. Belangrijkste verschillen tussen de pakketten is dat bij het grandslampakket twee keer per week wordt getraind tijdens de zomer en bij het masterpakket één keer. Verder zijn de winterlessen inbegrepen bij het grandslampakket.

Het plan is ondertussen gedeeld met onze jeugdleden met het verzoek om de pakketvoorkeur door te geven. Op basis van deze voorkeuren worden de lesgroepen samengesteld. Over de voortgang van het jeugdplan volgt later meer.

Activiteitenkalender

De activiteitenkalender is definitief vastgesteld. Hierbij proberen wij als bestuur onze visie te vertalen naar een passende activiteitenaanbod. Bij het samenstellen van je activiteitenaanbod is het verleidelijk om veel activiteiten te willen organiseren, echter moeten we onze beperkingen met betrekking tot het aantal banen én onze organisatiekracht niet uit het oog verliezen. Ik denk dat we voor aankomend jaar weer een mooi gebalanceerd aanbod hebben met bekende én nieuwe activiteiten. Welke activiteiten er zijn toegevoegd en hoe de kalander eruit ziet wordt later met jullie gedeeld.

Wederom zal met name vanwege de trainingen de banendruk op sommige avonden groot zijn. Dit betekent dat vrijspelen op sommige avond beperkt mogelijk is. We zullen de daluren met jullie delen. Daarnaast bestaat sinds vorig jaar ook de mogelijkheid om vanuit huis met de KNLTB Clubapp banen te reserveren, dit kan frustratie op het park voorkomen.

Meerjarenpas

KNLTB Ledenpas 2019 wordt een meerjarenpas. Leden van de KNLTB ontvangen met ingang van het seizoen 2019 een meerjarenpas in plaats van de jaarlijkse ledenpas. In eerste instantie gaat het om een ledenpas met een geldigheid van twee jaar. Na deze periode zal de KNLTB bekijken of de ledenpas in de toekomst langer geldig zal zijn. Concreet betekent dit dat er voor 2019 weinig zal veranderen. Enkel het jaartal en de speelsterkte verdwijnen van de ledenpas. Belangrijk is wel dat je er als lid voor zorgt dat de ledenadministratie over een recente pasfoto beschikt. De pasfoto kan gewijzigd worden via de KNLTB Clubapp, voor meer info over de app klik hier.

Als laatste wil ik jullie uitnodigen om deel te nemen aan het openingstoernooi op zondag 31 maart.

Met vriendelijke groeten,

Martijn Spindelaar

Voorzitter BLTC Westerhout