Algemene Ledenvergadering: uitnodiging, notulen en jaarverslagen

Algemene Ledenvergadering: uitnodiging, notulen en jaarverslagen

Beste Westerhouter,

Maandag 28 maart staat onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering op het programma.

Er staan diverse belangrijke punten op de rol. Denk hierbij aan:

– Bestuursverkiezing
– Financieel verslag van de penningmeester
– Begroting 2022 en resultaat 2021
– Terugblik op 2021
– En nog veel meer…

Locatie: ons clubhuis
Aanvang: 20:00 uur

Klik hier voor alle documentatie