Belangrijke informatie m.b.t. de verlichting!

Belangrijke informatie m.b.t. de verlichting!

Beste Westerhouter,

Het tennisseizoen bij BLTC Westerhout is helaas bijna ten einde. Met ingang van 1 oktober wordt de verlichting ’s avonds niet meer ontstoken.¬†Overdag vrij spelen blijft tot nader order gewoon mogelijk.

Voorlopig vormt de dinsdagavond een uitzondering op het bovenstaande. Op deze avond wordt de verlichting nog wel aangezet en is het clubhuis geopend. Iedereen is dan ook van harte welkom om op dinsdagavond vrij te komen spelen.

Uiteraard zal de verlichting tijdens de speeldagen van de Onderlinge Donderdag Dubbelcompetitie ook ontstoken worden.