Documentatie Algemene ledenvergadering

Documentatie Algemene ledenvergadering

Op maandag 18 maart 2024 vindt onze Algemene ledenvergadering plaats.

Locatie: ons clubhuis
Aanvang: 20:00 uur

Er staan diverse belangrijke punten op de rol. Denk hierbij aan:
– Voorstel Primos (afhankelijk van uitkomst digitale raadpleging)
– Bestuursverkiezing
– Financieel verslag van de penningmeester
– ⁠Begroting 2024 en resultaat 2023
– ⁠Terugblik op 2023
– ⁠En nog veel meer…

Klik hier voor de relevante stukken.

Uitnodiging + agenda Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering 2023

Financieel verslag + begroting 2024 van de penningmeester

Jaarverslag bestuur

Jaarverslag technische commissie

Jaarverslag jeugdcommissie

Jaarverslag media & communicatie

Jaarverslag STAK

Kascontrolecommissie Stemmen

Heb je vooraf vragen? Mail dan gerust naar info@bltcwesterhout.nl

Het bestuur.