Documentatie Algemene ledenvergadering

Documentatie Algemene ledenvergadering

Beste Westerhouter,

Op maandag 27 januari 2020 staat de Algemene ledenvergadering op het programma. De aanvang is om 20:00 uur in ons clubhuis.

Er staan diverse belangrijke punten op het programma. Denk hierbij aan:

– Vaststellen Huishoudelijk Reglement
– Bestuursverkiezing (gezocht: secretaris)
– Financieel verslag van de penningmeester
– Begroting 2020, toelichting contributieverhoging en vaststellen contributie
– Terugblik op 2019
– En nog veel meer…

De volledige agenda is hier te raadplegen.

Alle overige documenten zijn in onze Clubapp gepubliceerd.