Kort verslag Algemene ledenvergadering 2018

Kort verslag Algemene ledenvergadering 2018

Beste Westerhouter,

Op maandag 5 februari 2018 heeft onze Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Met 49 aanwezigen een drukbezochte avond. De secretaris heeft inmiddels een kort verslag van de ALV opgesteld.

Klik hier om het verslag te lezen.