Nieuws uit de bestuurskamer oktober 2020

Nieuws uit de bestuurskamer oktober 2020

Nieuws uit de bestuurskamer oktober 2020

Wat is ‘nieuws uit de bestuurskamer’?

Is een onregelmatig verschijnend nieuwsblad waarin verengingszaken worden besproken. Het doel van het nieuwsblad is om jullie meer te betrekken bij de vereniging. Het idee is dat deze updates bijdraagt aan meer binding tussen lid en vereniging. Verder proberen we het aantal nieuwsberichten te bundelen om het emailverkeer tussen vereniging en lid te beperken.

Terugblik seizoen 2020

Het zijn bijzondere tijden, ook voor onze vereniging. Als bestuur hebben we samen met onze vrijwilligers het afgelopen jaar verenigingsactiviteiten zo goed mogelijk proberen te organiseren. Het seizoen 2020 kwam vanwege COVID19 langzaam op gang; onze jeugdleden mochten als eerste na de sluiting van ons tennispark weer tennissen waarna onze seniorenleden weer voorzichtig aan de baan op mochten. De situatie heeft veel van ons gevergd, trainers en vrijwilligers van de vereniging hebben zo goed en kwaad als dat ging geprobeerd de voorwaarden zo goed mogelijk in te vullen. Als bestuur zijn we trots op hoe alle betrokkenen zijn omgegaan met de omstandigheden en hoe het seizoen uiteindelijk toch invulling heeft gekregen.

Naast de vele trainingen zijn voor de senioren meerdere activiteiten georganiseerd. In juni was er eindelijk de gelegenheid om ons eerste activiteit te organiseren, onder leiding van Flip en Terry, is een recreatief dubbeltoernooi georganiseerd. Medio juli is onder leiding van Mindy Mosk een toernooi georganiseerd voor alle beginnende tennissers en heeft Glenn Knoester samen met Marcel Uitendaal in de eerste week van september voor alle wedstrijdtennissers de clubkampioenschappen georganiseerd. Als laatste hebben de gebroeders Bruin gedurende het seizoen de succesvolle donderdagcompetitie georganiseerd. Fantastisch om te zien dat veel seniorenleden meededen aan deze activiteiten!

Voor de jeugd is ook geprobeerd het seizoen van invulling te voorzien. Ondanks de afgelaste voorjaarscompetitie en een uitgestelde start van het seizoen, konden gelukkig wel alle jeugdtrainingen doorgaan. Naast trainingen zijn er ook verschillende activiteiten georganiseerd. Zo werden in de periode voor de zomervakantie, om de leegte van de geannuleerde voorjaarscompetitie op te vullen, op zondag interne wedstrijden georganiseerd. Een groot succes volgens de deelnemers! Vervolgens waren er wilde plannen voor tijdens de zomervakantie om onder leiding van een nieuwe AOW-commissie het AOW-toernooi op de kaart te zetten. Helaas kon dit toernooi vanwege de bekende omstandigheden niet doorgaan. Volgend jaar weer een nieuwe kans voor deze commissie! Na de zomervakantie konden de jeugdleden deelnemen aan de jeugdclubkampioenschappen, het toernooi werd afgesloten met een gezellige feestmiddag. Als competitieve afsluiting van het seizoen deden ruim vijftig jeugdleden mee aan de najaarscompetitie.

Wij denken dat we er als bestuur (samen met onze vrijwilligers) er toch in geslaagd zijn om voor alle type spelers en alle leeftijdsgroepen het seizoen van leuke activiteiten te voorzien.

Afhangen

Nieuw dit jaar was het veelvuldig gebruik van de KNLTB Clubapp om een baan te reserveren. Dat betekende dat wij als organisatie alle activiteiten digitaal dienden te verwerken in ons baanschema. Dat was, met name aan het begin van het seizoen, een uitdaging. Het wilde wel eens voorkomen dat reserveringen geannuleerd dienden te worden omdat niet alle activiteiten waren verwerkt in het baanschema. Dit leidde vanzelfsprekend tot frustratie bij een aantal leden.

Positief is wel dat als de activiteiten correct waren doorgevoerd dat de KNLTB Clubapp een fantastisch hulpmiddel is gebleken. Ook geven veel leden aan dat zij afhangen voor zestig minuten, ongeacht enkel of dubbel, als positief hebben ervaren. Het lijkt mij zinvol om tijdens de ALV te bespreken of deze regeling ook voor volgend seizoen kan gelden.

 Vooruitblik 2021

 Voorzitterschap

Voor dat we vooruit blikken op het volgende tennisseizoen wil ik graag eerst persoonlijk nieuws met jullie delen. Mijn vriendin Narèl en ik verwachten medio april ons eerste kindje. We zijn hier vanzelfsprekend erg gelukkig mee en kijken ook met ontzettend veel plezier uit naar deze periode. Hoewel het natuurlijk een leuke periode is verwacht ik ook dat er voor ons een drukke periode zal aanbreken. Om deze reden heb ik, na lang wikken en wegen, besloten om niet nog een periode door te gaan als voorzitter van onze vereniging. Hiermee eindigt na een kleine acht bestuursjaren mijn BLTC avontuur (voor nu dan). Afgelopen jaren heb ik veel geleerd en veel bijzondere dingen mee mogen maken. Het is dan ook dat ik deze keuze dubbel voor mij aanvoelt; ik verlaat een goed functionerend bestuur en een vereniging met nog voldoende uitdagingen.

Ik hoop dat mijn opvolger met net zoveel plezier deze functie invult als ik dat heb gedaan. Daarmee komen we gelijk bij een belangrijk punt, mijn opvolger. Ik wil iedereen motiveren om mee te denken over de opvolging. Ken je iemand die dit wellicht kan en wil? Breng hem of haar in contact met mij! Dan kan ik zo goed mogelijk mijn taken overdragen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in deze functie:

Klik hier om de vacature te bekijken.

Seizoen 2021

Het is lastig in te schatten hoe het seizoen 2021 er voor ons uit zal zien. COVID19 heeft de samenleving nog stevig in haar greep en de maatregelen die in de toekomst genomen gaan worden zijn onbekend. We weten van het afgelopen seizoen dat het besturen van een vereniging in deze periode veel anticiperen en ad-hoc acteren vraagt van een bestuur, haar vrijwilligers en trainers. Ik weet wel dat ook in het seizoen 2021 de bereidheid om activiteiten te organiseren er bij onze vrijwilligers is en dat onze leden graag zien dat er activiteiten worden georganiseerd. Dat lijkt mij een goede basis voor volgend jaar.