Documentatie Algemene ledenvergadering

Documentatie Algemene ledenvergadering

ALV maandag 20 maart 2023 om 20:00 uur

De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op maandag 20 maart 2023 om 20:00 uur in ons clubhuis. Graag nodigen wij je uit om hierbij aanwezig te zijn. Bijgaand tref je de documentatie aan.

Er staan belangrijke punten op de agenda, waaronder het voorstel tot de verhoging van de contributie tot € 171. Denk verder nog aan:

– Bestuursverkiezing (o.a. nieuwe penningmeester)
– Financieel verslag van de penningmeester
– Begroting 2023 en financieel resultaat 2022
– Terugblik op 2022
– En nog veel meer…

Locatie: ons clubhuis
Aanvang: 20:00 uur

Documentatie:

Uitnodiging + agenda Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering 2022

Financieel verslag + begroting 2023 van de penningmeester

Jaarverslag bestuur

Jaarverslag technische commissie

Jaarverslag jeugdcommissie

Jaarverslag recreatiecommissie

Jaarverslag media & communicatie

Jaarverslag STAK

Heb je vooraf vragen? Mail dan gerust naar info@bltcwesterhout.nl

Het bestuur.